Статично балансиране

Две сили на дебаланс (означени тук като стрелки) могат да имат еднакъв размер и ъгъл на действие, както и да бъдат еднакво отдалечени от точката на равновесие. Същото състояние се получава при един единствен, двойно по-голям от тях дебаланс, който действа в точката на равновесие, тук средата на ротора. Ако такъв ротор лагерува върху две опори, той ще вибрира и ще се върти дотогава, докато “тежката част” посочи надолу. Този дебаланс действа и без ротация, поради това се нарича “статичен дебаланс”. Той причинява изместване на средната равновесна точка на масата навън от геометричната среда, поради което при работа роторът вибрира успоредно на оста си на въртене.

Статичният дебаланс трябва да се компенсира в равнината на точката на равновесие. За целта се отстранява материал от тежката част или се прибавя на противоположната. Изравняването на статичния дебаланс в една равнина на компенсиране често се среща при дисковите ротори. За балансиране на предходните детайли са подходящи вертикалните машини за балансиране.