Въведение

Почти ежедневно се срещаме с един феномен, чието действие често се подценява – дебаланс. Понятието дебаланс може да се свърже с “тежа”, “измервам”, “тегло”. Везната е в състояние на равновесие, когато от тежестите от двете ѝ страни са с едно и също тегло. Също така при един ротор може да се разглежда разпределението на масата му, отнесено към оста на движение  на ротора. Неравномерното разпределение на масата се нарича дебаланс. При ротация той води до центробежни сили, вибрации и шумове, които се забелязват все по-силно и неприятно при покачване на оборотите.

Трайност Вследствие на причинени от дебаланс вибрации в тях, елементи като лагери, окачвания, корпуси и фундаменти могат да бъдат изложени на силни натоварвания и на по-голямо износване. Продуктите с небалансирани части често имат по-малък експлоатационен период.

Безопасност От вибрациите може да се намали силата на свързване чрез триене на винтови и притискащи се съединения, докато конструктивните елементи се откачат. Вибрациите пречат на електрическите контакти, могат да се прекъснат връзките на проводниците. Повишеният дебаланс може да намали съществено безопасността при експлоатация на дадена машина – това е риск за хората и машината.

Качество Неравномерно работещ електрически инструмент не може да се използва прецизно. Използващият го се напряга повече и се уморява по-бързо. И при инструменталните машини вибрациите съществено намаляват качеството на резултата от обработката. Шлайфмашина или работеща с висока скорост дървообработваща машина работи нечисто и произвежда повече брак, когато ходовият винт/вретеното и инструментите не са точно балансирани.

Конкурентоспособност За оценка на качеството се използва и равномерен, безшумен процес на работа и така вибрациите могат да намалят конкурентоспособността на даден продукт: Силно вибриращ домакински уред, бръмчащ автомобил са продукти, които не могат да се наложат на пазара. Причинените от лош баланс сили, смущаващите вибрации и шумове се отстраняват, като се извършва балансиране. При това разпределението на масата на ротора се подобрява така, че в лагерите му да не действат центробежни сили. При балансиране освен това трябва да се има предвид и вида на дебаланса.

Видове дебаланс Въз основа на тяхното действие различаваме няколко вида дебаланс. Видът на дебаланса влияе освен върху формата и задачата на ротора, така и на положението на нивата за компенсиране и избора на диапазона за допустимо отклонение при балансиране. Най-важните видове дебаланс са.