Балансиране – причини

Почти ежедневно се срещаме с един феномен, чието действие често се подценява – дебаланс. Понятието дебаланс може да се свърже с “тежа”, “измервам”, “тегло”. Везната е в състояние на равновесие, когато от тежестите от двете ѝ страни са с едно и също тегло. Също така при един ротор може да се разглежда разпределението на масата му, отнесено към оста на движение  на ротора. Неравномерното разпределение на масата се нарича дебаланс. При ротация той води до центробежни сили, вибрации и шумове, които се забелязват все по-силно и неприятно при покачване на оборотите.